Bảng tính cân đối lãi suất khi đáo hạn thẻ 
BẢNG SO SÁNH NGÂN HÀNG GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
Số tiền tối đa có thể rút sau khi đáo 50% Hạn mức thẻ tín dụng 100% Hạn mức thẻ tín dụng
Phí đáo hạn thẻ hàng tháng sau khi đã  từ thẻ chỉ từ 4%  Trọn gói 1.8%
Lãi suất tối thiểu theo tháng 3%-4% Không áp dụng lãi suất lên đến 45 ngày
Lãi suất tối đa theo tháng 7% 0%
Tỷ lệ trả tối thiểu 5-10% Không
Thời gian hoàn trả vào thẻ Hàng tháng = dư nợ tối thiểu + lãi 45 ngày – 55 ngày miễn lãi
Mức độ uy tín của Giải Pháp Tài Chính Top 5 doanh nghiệp hỗ trợ tài chính
Khu vực phục vụ Tất cả quận huyện tại TPHCM