Bảng tính cân đối lãi suất khi đáo hạn thẻ 
BẢNG SO SÁNH NGÂN HÀNG  GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH 24H
Số tiền tối đa có thể rút sau khi đáo 50% Hạn mức thẻ tín dụng 100% Hạn mức thẻ tín dụng
Phí từ thẻ sau khi thanh toán 4%  Trọn gói 1.8%
Lãi suất tối thiểu theo tháng 3%-4% Không áp dụng lãi suất lên đến 45 ngày
Lãi suất tối đa theo tháng 7% 0%
Tỷ lệ trả tối thiểu 5-10% Không
Thời gian hoàn trả vào thẻ Hàng tháng = dư nợ tối thiểu + lãi 45 ngày – 55 ngày miễn lãi
Mức độ uy tín của giaiphaptaichinh24h Top 5 doanh nghiệp hỗ trợ tài chính
Khu vực phục vụ – Tất cả quận huyện ở TPHCM